Samen met de opdrachtgever doorloopt Metaplan het volgende traject:
Kennismaking
Orientatie / Probleemanalyse
(Intake en profielontwikkeling, interne gesprekken, extern omgevingsonderzoek. Adviezen over teams en teamontwikkeling, talentmanagement, coaching, talentbehoud, people performance)
  Afhankelijk van de vraag c.q. opdracht:
Searchtraject
• gesprekken en voorselectie met potentiële kandidaten
• voordracht kandidaten
• begeleiding gesprekken indien gewenst
• begeleiding bij arbeidsvoorwaarden indien gewenst
• beslissing
• evaluatiegesprekken
Meta Mobiliteit
Voor de diverse instrumenten verwijzen wij naar “Multiservices”. In overleg met de opdrachtgever worden de diverse vakspecialisten voorgesteld en mogelijke tools besproken. Een op maat gesneden aanpak volgt:

• kennismakingsgesprek
• analyse van persoonlijke wensen en competenties
• plan van aanpak om doel te behalen
Overige Services
Afhankelijk van de vraag c.q. probleemstelling worden vakspecialisten voorgesteld, die in nauw overleg met de opdrachtgever een plan van aanpak presenteren met een daaraan gekoppeld budget.
  Kandidaten:
Indien u opgenomen wilt worden in onze database dan verzoeken wij u vriendelijk dit kenbaar te maken via het kopje VACATURES, waar u zich kunt aanmelden en uw cv kunt bijsluiten.

Opdrachtgevers:
Wanneer u wilt kennismaken met Metaplan Consultants dan kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak.